Oplysninger om persondata til kunder

Carina F er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Du kan læse alle detaljer om hvordan vi håndterer dine oplysninger ifm. behandlinger hos os i dette pdf-dokument om Cafina F’s håndtering af kunde/persondata.